Ułatwienia dostępu

Beskid Wyspowy

to pełna znakomitych walorów turystycznych kraina górska, różniąca się znacznie od pozostałych części Beskidów. W jej oryginalnym krajobrazie, na które składają się izolowane “wyspy” górskie tkwi piękno i nieodparty urok.

Beskid Wyspowy stanowi fragment fliszowych Karpat Zewnętrznych. W długim łuku karpackim jest jedną z najbardziej wysuniętych na północ grup górskich. Nazwa – wprowadzona do literatury turystycznej w latach 30. XX wieku i spopularyzowana przez Kazimierza Sosnowskiego i Stanisława Leszczyckiego – nawiązuje do charakterystycznej rzeźby terenu, jedynej w swoim rodzaju w polskich Beskidach. Tworzy ją szereg izolowanych wzniesień o stromych stokach i spłaszczonych wierzchołkach. Beskid Wyspowy sąsiaduje od południa z Gorcami i Beskidem Sądeckim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od północy z Pogórzem Wiśnickim, krańce zachodnie sięgają Beskidu Średniego i Żywieckiego.

Beskid Wyspowy to kraina o wielkiej różnorodności krajobrazowej i krajoznawczej. Spotkać tu można liczne drewniane świątynie, cmentarze żołnierskie z czasów I wojny światowej, wiekowe szlacheckie dworki. Rasowego turystę przyciągną strome podejścia i wspaniałe panoramy z polan szczytowych oraz skarby przyrody chronione w licznych rezerwatach i ostojach natury.

Beskid Wyspowy to wreszcie niezwykła mozaika kulturowa. Ziemie te zamieszkują przedstawiciele kilku grup etnograficznych: Zagórzan, Kliszczaków, Górali Białych, Podhalan, Lachów Limanowskich, Szczyrzyckich i Sądeckich. Tradycje ojców, przekazywane z pokolenia na pokolenie, są prezentowane na przeglądach i festiwalach, między innymi na Festiwalu “Beskidzkie Rytmy i Smaki” (czerwiec-sierpień) oraz podczas wrześniowej “Beskidzkiej Podkówecki”. 


Główny Szlak Beskidu Wyspowego “Beskidzkie Wyspy”

Koncepcję Szlaku opracowała grupka pasjonatów zaangażowanych w promocję regionu, pragnąc zachęcić turystów do odwiedzenia tej malowniczej grupy górskiej.

Intencją pomysłodawców Szlaku było zachęcenie turystów do kwalifikowanej, wielodniowej wędrówki najciekawszymi fragmentami Beskidu Wyspowego. Jego przebieg w wersji skrótowej jest następujący: rozpoczyna się w Mszanie Dolnej (ul. Kolbego 17 obok stacji PKP) – Ćwilin – Mogielica – Łopień – Śnieżnica – Ciecień – Grodzisko – Jodłownik – Kostrza – Tymbark – Kamionna – Łopusze – Laskowa – Jaworz – Męcina – Limanowa – Ostra – Cichoń – Modyń – Kamienica – Zbludzkie Wierchy – Szczawa – Jasień – Ogorzała – Mszana Dolna.


Szlak w swym zasadniczym przebiegu ma długość 250 kilometrów, a wraz z uzupełniającymi pętlami i szlakami dojściowymi ok. 360 km.

Projektując dokładny przebieg Szlaku uwzględniono już istniejące szlaki turystyczne PTTK na obszarze Beskidu Wyspowego, w niektórych tylko przypadkach znakując zupełnie nowe odcinki, np. w rejonie Zbludzkich Wierchów albo Śnieżnicy. Szlak ma formę pętli spinającej najwyższe szczyty Beskidu Wyspowego, zaczyna się i kończy w Mszanie Dolnej.

W celu popularyzacji Szlaku i promocji regionu ustanowiono Odznakę Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego. Dla zdobycia odznaki w stopniu najwyższym – diamentowym – wymagane jest przejście całego Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w ciągłej, 16-dniowej wędrówce.

Mały Szlak Beskidzki

Turyści wędrujący szlakami Beskidu Wyspowego mogą podążać Małym Szlakiem Beskidzkim, zwanym też “Szlakiem Północnym”. Wiedzie on z Bielska-Białej na Luboń Wielki, pokazując piękno gór oraz uroki Beskidu Małego, Beskidu Makowskiego (Beskidu Średniego) i Wyspowego.

Szlak jest znakowany kolorem czerwonym, ma długość około 137 km. Wędrówka nie nastręcza większych problemów kondycyjnych ani organizacyjnych. Większe i trudniejsze podejścia można spotkać tylko na początku i pod koniec wędrówki. Część środkowa – pomiędzy Zembrzycami i Myślenicami wiedzie łagodnymi, długimi grzbietami Beskidu Makowskiego. Tutaj turyści mogą napotkać mniejszą ilość obiektów gastronomicznych i noclegowych.

Przebieg szlaku jest następujący: Bielsko-Biała Straconka – Chrobacza Łąka – Żar – Przełęcz Kocierska – Leskowiec – Zembrzyce – Chełm – Babica – Myślenice – Lubomir – Wierzbanowska Góra – Lubogoszcz – Mszana Dolna – Luboń Wielki.

Ustanowiona została Odznaka Małego Szlaku Beskidzkiego, którą przyznaje Oddział PTTK w Bielsku-Białej oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.