Ułatwienia dostępu

Beskid Wyspowy - Beskid Dostępny

Celem projektu “Beskid Wyspowy - Beskid Dostępny” jest uświadamianie jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z branży turystycznej w kwestii istniejących barier dostępności w korzystaniu z oferty turystycznej regionu Beskidu Wyspowego dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz wskazanie sposobów na likwidację wspomnianych barier.


Czym są bariery dostępności?


Tworząc ofertę turystyczną, warto zwrócić uwagę, czy może z niej korzystać jak najszersze grono osób. Bardzo często zdarza się jednak, że planując swoje działania nie uwzględni się potrzeb niektórych grup, na przykład seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. 

Do najczęściej spotykanych barier należą te o charakterze architektonicznym, które mogą uniemożliwiać dostęp do punktów turystycznych. Może to być brak podjazdów dla wózków, barierek do przytrzymywania się, toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy miejsc parkingowych.

Innego rodzaju bariery dotyczą kwestii informacyjno-komunikacyjnych. Tu można wspomnieć o zapisywaniu wszelkich treści alfabetem Braille’a, tyflografikach, infokioskach z komunikatami głosowymi. 

Warto zwrócić uwagę na potrzeby osób zaburzeniami psychicznymi bądź intelektualnymi, czy dysfunkcjami rozwojowymi (np. spektrum autyzmu, ADHD). Zbyt głośna muzyka lub ostre światło mogą być bodźcami, które negatywnie wpływają na komfort wspomnianych grup. 

Barierami mogą też być określone zachowania, postawy czy zwykły brak świadomości o specjalnych potrzebach niektórych osób. Warto mieć głowę otwartą na różne spojrzenia i punkty widzenia.


Jak rozpoznać i zlikwidować bariery?


Nie każda atrakcja turystyczna może być pozbawiona barier. Do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie i z rozwagą, starając się utrzymać kompromis między ułatwieniami a walorami, które wpływają na atrakcyjność miejsca.

Przede wszystkim należy dokonać analizy miejsca - zastanowić się nad dotychczasowymi i potencjalnymi turystami. Następnie, biorąc pod uwagę potrzeby oraz najczęściej występujące bariery wśród tych grup, przeanalizować obecny stan faktyczny. Kolejny etap to wybór najbardziej uzasadnionych barier do wyeliminowania - tu pod uwagę należy wziąć zarówno celowość takiego działania, jak i możliwości realizacyjne.


Co można zyskać na likwidacji barier dostępności?


Osoby, które mają szczególne potrzeby to spora grupa obecnych lub potencjalnych turystów, która może zostać zagospodarowana, a to wiąże się z korzyściami ekonomicznymi dla samorządów czy przedsiębiorstw działających w branży turystycznej. 

To również szansa na stworzenie oryginalnej oferty turystycznej, skierowanej do grup, które napotykają na bariery dostępności. 

Najważniejszy jednak wydaje się być czynnik czysto ludzki, czyli budowanie społeczeństwa równych szans i możliwości, dążącego do maksymalnej likwidacji barier.


Konferencja “Beskid Wyspowy - Beskid Dostępny”

Wydarzenie, które odbyło się 14 listopada 2023 r. w Schronisku Lubogoszcz, poświęcone było rozwojowi turystyki w regionie, z uwzględnieniem ułatwień dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Skierowane było do przedstawicielek/przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Beskidu Wyspowego oraz przedsiębiorców z branży turystycznej, hotelarskiej

i gastronomicznej (HoReCa).

Tematyka konferencji i towarzyszących jej warsztatów dotyczyła tworzenia strategii i oferty turystycznej gmin oraz zwiększaniu atrakcyjności obszaru Beskidu Wyspowego, również w kontekście likwidacji barier dostępności dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.


Beskid Wyspowy to region z ogromnym potencjałem turystycznym, który wciąż dla wielu pozostaje nieodkryty. Zaproszeni goście pokazali jak w kreatywny sposób wykorzystać te możliwości i zbudować oryginalną ofertę turystyczną, która spełni również potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Udział w konferencji pozwolił poznać rozwiązania, dzięki którym gmina i lokalne przedsiębiorstwa mogą otworzyć się na nowych turystów.


Pierwsza część wydarzenia to przedstawienie i analiza szeroko rozumianej turystyki w regionie, która została omówiona w trakcie panelu dyskusyjnego pt. „Beskid Wyspowy - dostępny dla wszystkich” z udziałem zaproszonych gości - Benedykta Węgrzyna (wójta gminy Dobra), Tomasza Łucka (szef marketingu przedsiębiorstwa Kuter Port) i Bogdana Kasperka (Stowarzyszenie Olza, zarządca marki śląsk Cieszyński). Dyskusję poprowadził Paweł Kunz (ekspert ds. turystyki, twórca marki Pan Podróżnik). 


Drugą częścią wydarzenia były warsztaty dla przedstawicielek/przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz dla lokalnych przedsiębiorców, które poszerzyły tematykę całej konferencji pod kątem promocji gmin i przedsiębiorstw działających w branży turystycznej.


Zobacz film z konferencji Beskid Wyspowy - Beskid Dostępny

Edukacja

Celem projektu “Beskid Wyspowy - Beskid Dostępny” jest zwiększanie świadomości o występujących barierach dostępności w turystyce oraz ich znoszeniu. Dla jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych przedsiębiorców przygotowaliśmy materiały multimedialne, pomocne w zgłębieniu tematu.


Kliknij tutaj, aby przejść do podcastów poświęconych barierom dostępności.


Zapoznaj się z lekcjami e-learningowymi o barierach dostępności i ich likwidacji - kliknij tutaj.